92881

Оцінка правоохоронців Дніпра підвищилась

Середньозважена оцінка містянами діяльності дніпровських правоохоронних органів зросла до 3,12 балів – такі дані соціологічного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «Active Group» у червні 2017 року.


5-5

Оцінка дніпровських комунальників знову зросла

Середньозважена оцінка дніпрянами роботи міських комунальних служб знову підвищилась і становить 2,68 бали – такі дані соціологічного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «ActiveGroup» у червні 2017 року.


rada-1

Середня оцінка дніпровських депутатів підвищилась

Середньозважена оцінка дніпрянами діяльності депутатів міської ради зросла до 2,69 балів – такі дані соціологічного дослідження  «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «ActiveGroup» у червні 2017 року.


Ìýð Äíåïðà Áîðèñ Ôèëàòîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ â Óêðàèíå â 2017 ãîäó ïåñåííîãî êîíêóðñà "Åâðîâèäåíèå", â Êèåâå, 22 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Дніпряни оцінили діяльність свого мера рекордно високо

Середня оцінка мешканцями Дніпра діяльності міського голови Бориса Філатова сягнула рекордних 3,30 балів – такі дані соціологічного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «ActiveGroup» у червні 2017 року.


32901d95b256359817a4d850f381a20a

Кількість дніпрян, що впевнені  у правильності розвитку міста, зросла

Майже дві третини опитаних мешканців Дніпра (64,3%) вважають, що їх місто розвивається у правильному напрямку – такі результати соціологічного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «Active Group» у … Подробнее


vybor

«Active Group» з’ясувала, які електоральні симпатії мають мешканці п’яти мегаполісів України

У Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі найбільша кількість респондентів надали перевагу наступним партіям: Об’єднання «Самопоміч», «За життя», «Відродження», «Опозиційний Блок». Такі дані соціологічного дослідження, проведеного у рамках проекту «Міських … Подробнее


897-400x225

Найбільше легалізацію вільного придбання вогнепальної зброї підтримують мешканці Києва та Дніпра

Легалізацію вільного придбання вогнепальної зброї найбільше хочуть кияни та дніпряни – такі дані соціологічного дослідження, проведеного у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі центром досліджень та комунікацій «Active Group» у … Подробнее


s_u02_RTX15ZJN

Протестні настрої Львова, Одеси та Дніпра зросли

Серед п’яти досліджуваних міст протестні настрої підвищились у Львові, Одесі, та Дніпрі – такі дані щомісячного опитування мешканців Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова, яке провела дослідницька компанія «Active Group» … Подробнее


567x378

Найвище роботу правоохоронних органів оцінюють у Дніпрі та Львові

Дніпровські та львівські правоохоронні органи отримали найбільше високих оцінок від містян – такі дані щомісячного соціологічного дослідження жителів Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова, яке провела дослідницька компанія «Active Group» у … Подробнее


1465826800__SK_0637

Діяльність міської влади Харкова і Києва демонструє позитивну динаміку

Такі дані щомісячного опитування мешканців Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова, яке проводить дослідницька компанія «Active Group» у рамках проекту «Міський омнібус».