Глибинне інтерв’ю

Глибинне інтерв’ю — якісний метод соціологічних та маркетингових досліджень. Особливістю глибинних інтерв’ю є їх тривалість, детальність, нестандартизованість, врахування невербальних сигналів таких як інтонації, жести, пози, підвищена увага до особистості респондента.

Метою такого інтерв’ю є глибоке розкриття досліджуваного питання, з’ясування деталей, відкриття нового, а не лише оцінка вже відомих фактів.

Завдання — отримати певну інформацію яку респондент за інших умов не скаже, а глибинне інтерв’ю може як спровокувати його на відвертість так і дає можливість поставити перед респондентом певну проблему і досягти її правильного розуміння.

Обробка даних відбувається за розробленою схемою, яка мінімізує вплив аналітика та інтерв’юерів на результат.

В якості респондентів зазвичай виступають експерти в досліджуваній галузі. Відповідно, підбір респондентів для таких досліджень є найвідповідальнішою частиною дослідження.

Комментарии закрыты.