Кількісні методи

Кількісні методи соціологічних досліджень, що проводить компанія “Active group” базуються на опитуваннях статистично значимої кількості респондентів, що дозволяє отримати числові значення. Похибку і кількість опитаних можна розрахувати за допомогою нашого калькулятору.

Такі  дослідження призначені для вивчення об’єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки людей. Вони застосовуються  коли необхідні статистично надійні дані.

Кількісні методи дослідження дають змогу розповсюджувати результати дослідження на всю сукупність. А це в свою чергу дозволяє робити висновки щодо всієї досліджуваної.  В електоральних досліджень це населення міста, регіону чи країни. В маркетингових – дослідження певної цільової аудиторії (наприклад покупці певної марки товару.

До вибірки в кількісних дослідженнях висуваються жорсткі вимоги, які базуються на теорії вірогідності і математичній статистиці.  Обробка зібраної первинної інформації здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, на спеціальнім програмнім забезпеченні.

 

Кількісні методи рекомендується проводити:

Для визначення частоти і об’єму споживання товару

Для порівняння відносної ефективності готових концепцій

Для виявлення джерел отримання інформації

Для опитувань громадської думки

Комментарии закрыты.