Опитування за репрезентативною вибіркою

Опитування за репрезентативною вибіркою — найбільш поширений метод соціологічних досліджень. Зазвичай саме його мають на увазі, коли публікують результати соціологічних опитувань у ЗМІ.

Репрезентативність соціологічного дослідження досягається за рахунок правильного підбору респондентів. Саме цей підбір і називають «репрезентативною вибіркою». Статистично репрезентативна вибірка — це люди, соціально-демографічні характеристики якої відповідають характеристикам генеральної сукупності (для електоральних досліджень – населення міста, округу, області чи країни).

Необхідну кількість опитаних ви можете розрахувати за допомогою нашого калькулятора.

Зазвичай інтерв’ю з проводяться за формалізованою анкетою, яка містить близько 30-40 запитань. Менша кількість запитань не виправдовує витрат на побудову вибірки, більша – респондент стомлюється і відповідає неуважно.

Самі запитання соціологічного опитування можуть бути як закриті (із заздалегідь передбаченими варіантами відповідей), так і відкриті (коли респондент відповідає в довільній формі). Однак, як правило, перевага надається першим, оскільки відкриті питання не тільки ускладнюють аналіз інформації, а й заважають отримати кількісні дані. Відкриті питання частіше використовуються в інших методах досліджень, які передують проведенню соціологічного опитування, та стають орієнтиром для розробки анкети.

Комментарии закрыты.