Експертні опитування

Різновид маркетингового дослідження, в ході якого респондентами є експерти — висококваліфіковані фахівці у певній галузі діяльності. Таке дослідження дає можливість детально вивчити досліджувані проблеми. Проводиться методом глибинного інтерв’ю з висококваліфікованими фахівцями, експертами в цікавій для Клієнта сфері.

Мета експертного опитування полягає в отриманні необхідної інформації, відображеної в знаннях, думках і оцінках респондентів, які є компетентними особами, які мають глибокі знання про предмет або об’єкт маркетингового дослідження.

Експерт — активний учасник опитування і його компетентність не повинна викликати сумнівів. Тому експертне опитування вимагає ретельного відбору учасників: тільки тих, хто цілком заслуговує статусу компетентного особи в даній області.

Експертами в таких дослідженнях зазвичай є директори, власники компаній, чиновники високого рангу, фахівці в тій чи іншій області ін. Проводить експертне опитування професійний інтерв’юер високого рівня за заздалегідь складеним сценарієм обговорення досліджуваної теми. Бесіда записується на диктофон, а потім все записи розшифровуються і аналізуються. Розмір вибірки визначається темою і завданнями маркетингового дослідження.

Надійність оцінок і рішень, прийнятих на основі суджень експертів, досить висока і в значній мірі залежить від організації і спрямованості процедури збору, аналізу і обробки отриманих думок.

Сама процедура передбачає:

  • аналіз досліджуваної ситуації;
  • вибір групи експертів;
  • вибір способу виміру експертних оцінок;
  • процедуру безпосередньої оцінки роботи експертів;
  • аналіз отриманих даних.

Переваги експертних опитувань

— їх відносна простота і застосовність для аналізу і прогнозування практично будь-яких ситуацій, в тому числі в умовах неповної інформації
— можливість прогнозувати якісні характеристики ринку, наприклад, зміна соціально-політичного ситуації на ринку або вплив екології на виробництво і споживання тих чи інших товарів

Недоліки експертного опитування

— можливий суб’єктивізм думок експертів
— обмеженість їх суджень

Комментарии закрыты.