Якісні дослідження

Якісні методи досліджень використовуються в основному для позначення проблеми і вироблення гіпотез. Також вони можуть використовуватися в якості попередніх перед кількісними дослідженнями для визначення основних показників. Через невеликий розмір досліджуваної групи респондентів результати якісних досліджень не можна узагальнювати на все населення. Однак вони можуть бути надзвичайно корисні для вивчення того чи іншого питання, оцінки різних програм. Крім того, якісні методи дозволяють, на відміну від кількісних, виявити внутрішні мотиви і спонукання людей.

Головна відмінність якісних методів від кількісних полягає в тому, що в першому випадку дані збираються з порівняно невеликої групи респондентів і не аналізуються за допомогою статистики, в той час як при використанні кількісних методів досліджується велика група людей, а дані в подальшому аналізуються за допомогою статистичних методів .

Серед клієнтів «Active Group» Найбільш затребуваними якісними методами дослідження є:

Фокус-групові дослідження

Глибинні інтерв’ю

Експертні опитування

Комментарии закрыты.