Кількісні дослідження

Опитування можна розглядати як один з найпоширеніших методів отримання соціологічної інформації. Суть методу полягає в тому, що респонденту задають спеціальні питання по заздалегідь підготовленій анкеті, відповіді на які дозволяють досліднику отримати необхідні відомості залежно від завдань дослідження. До особливостей опитування можна зарахувати його масовість, що викликано специфікою завдань, які ним вирішуються.

Правила складання питань

  • Кожне питання має бути логічним і окремим.
  • Заборонено вживання малопоширених, малозрозумілих слів і спеціальних термінів.
  • Питання повинні бути короткими.
  • При необхідності питання може супроводжуватися поясненням, але саме формулювання повинно залишатися лаконічним.
  • Питання повинні бути конкретними, а не абстрактними.
  • Питання не повинні містити підказку. Якщо в ньому згадані можливі варіанти відповідей, то їх список слід дати повним.
  • Формулювання питання повинно запобігти отриманню шаблонних відповідей.
  • Питання не повинне примушувати респондентів до неприйнятних для них відповідей.
  • Мова питань не повинен викликати огиду (наприклад, бути занадто експресивним).
  • Неприпустимі питання сугестивного (навіючого) характеру.

Види питань відповідно до вирішуваних завдань

Закриті (структуровані) питання припускають вибір відповіді зі списку. Закриті питання можуть бути дихотомічними («так/ні») або ж з множинним вибором, тобто надавати більше двох варіантів відповіді. Відповіді на закриті питання легко піддаються обробці; недоліком же можна вважати високу ймовірність необдуманості відповідей, випадковий їхній вибір, автоматизм у респондента.

Відкриті (неструктуровані) питання виправдані на стадії проб, пілотажу, визначення області дослідження і в якості контролю. Відповіді на відкрите питання дозволяють виявити динаміку думок, оцінок, настроїв, ціннісних орієнтацій та ін. Наприклад: «Що Ви включаєте в поняття «хороший сервіс»?

Tags:

Комментарии закрыты.